Wszyscy kandydaci

Grzegorz Luberda

Od urodzenia mieszkam na osiedlu Niwa, a od ponad 17 lat jako radny zaangażowany jestem w sprawy społeczne, a dzięki Waszemu wsparciu i doświadczeniu, które nabyłem w tym czasie, mogę zabiegać o dalszy rozwój naszego miasta, a w szczególności tej części Nowego Targu, w której mieszkamy. Przedstawiam krótkie sprawozdanie dotyczące działań podjętych w naszym rejonie w mijającej kadencji.

W obecnej kadencji Rady Miasta Nowy Targ pełnię funkcję Przewodniczącego Rady, organizując pracę całej Rady Miasta i reprezentując ją na zewnątrz. Biorę udział w pracach komisji finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju oraz komisji sportu, turystyki i promocji. Na Sesjach Rady w tej kadencji złożyłem ponad 40 pisemnych interpelacji, związanych głównie z rozbudową sieci kanalizacyjnej, gazowej, oświetlenia, remontu dróg, nazw ulic. Ponadto na bieżąco bezpośrednio do urzędu, zgłaszam problemy i uwagi mieszkańców.

Grzegorz Watycha

Marek Mozdyniewicz

Obecnie jestem pracownikiem Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu. Z racji wykonywanego zawodu, wiele problemów mieszkańców jest mi znanych, zarówno tych związanych bezpośrednio z miejscem zamieszkania, jak również tych dotyczących innych części miasta.

Jestem radnym obecnej kadencji i jednocześnie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Zdobyte doświadczenie pozwala mi działać bardzo sprawnie w podejmowaniu trafnych decyzji.

Wierzę, że pełniąc funkcję radnego, można mieć realny wpływ na sprawy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców Nowego Targu, dlatego zamierzam działać skutecznie, rozważnie i reagować tam gdzie jest to możliwe.

Pracując w Urzędzie Miasta Nowy Targ zdobyłem niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu administracji samorządowej i wiem, jak powinien działać sprawny urząd.

Danuta Szokalska - Stefaniak

Jestem emerytowaną pielęgniarką, ale nadal aktywnie działam na rzecz społeczności.

Z wielką pasją angażuję się w prace społeczne dla dobra mieszkańców mojego miasta, gdyż dobro miasta i jego mieszkańców jest dla mnie sprawą priorytetową. Pełnię funkcję radnej miasta Nowy Targ już drugą kadencję i mogę pochwalić się pewnymi osiągnięciami w tej roli.

W nadchodzącej kadencji mam ambicję zrealizować marzenie mieszkańców mojej okolicy, jakim jest budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarny Dunajec, co jest również moim osobistym celem.

Ewa Garbacz

Z pełnym entuzjazmem kandyduję do Rady Miasta Nowego Targu. Jako osoba zaangażowana społecznie i otwarta na dialog, chcę nadal reprezentować Państwa w Radzie Miasta.

Od ponad 20 lat pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Praca edukatora jest moją pasją.

Pełnię funkcję radnej od 2018 roku. Mam przyjemność bycia opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Targu.

Biorę aktywny udział w życiu Miasta organizując inicjatywy integrujące, budując więzi społeczne i pomagając.

Leszek Pustówka

Jestem nowotarżaninem, artystą plastykiem, nauczycielem i animatorem kultury. W swojej pracy zawodowej, byłem szefem ważnych jednostek kultury w Nowym Targu: galerii BWA Jatki  oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Byłem też instruktorem plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury oraz Powiatowym Centrum Kultury.

Od 1998 roku jestem związany z pracą w samorządzie – najpierw jako radny powiatowy (1998-2006), a od 2010 roku jako radny miasta Nowego Targu. W obecnej kadencji Rady Miasta pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury.

Dałem się poznać jako zwolennik rozbudowy i modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, byłem też orędownikiem powstania miasteczka rowerowego przy ul. Sikorskiego, rozbudowy strefy relaksu nad Białym Dunajcem oraz poprowadzenia obwodnicy Nowego Targu poza miastem. Angażowałem się w pozyskanie nowej siedziby dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kamienicy pod adresem Rynek 4 (budynek dawnego banku).

W swoich działaniach, od lat skutecznie stawiam właśnie na kulturę, oświatę oraz inwestycje z nimi związane.

Bożena Groń

Jestem rodowitą nowotarżanką, absolwentką Liceum Ekonomicznego w Nowym Targu, starszym księgowym w Nadleśnictwie Nowy Targ.

Od 17 lat udzielam się społecznie w nowotarskim oddziale Związku Podhalan.
Zawodowo zajmuję się finansami i jestem dobra w tym, co robię.
Bliskie są mi sprawy dotyczące naszej “małej ojczyzny”, jej rozwoju, życia kulturalnego i społecznego.

Chcę popierać inicjatywy mające wpływ na rozwój miasta; ochronę środowiska, a zwłaszcza poprawę jakości powietrza, stan dróg i rozwój zaplecza turystycznego oraz rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poza zajęciami w szkole. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i zadbać o dobre finanse miasta.

Krzysztof Sroka

Jestem nauczycielem historii, mam żonę i 12-letnią córkę Natalkę. Kolejny raz ubiegam się o reprezentowanie Państwa w Radzie Miasta Nowy Targ. Jako radny z uwagą wsłuchuję się w głosy mieszkańców.

W wyniku Waszych uwag między innymi prosiłem o zrobienie progu zwalniającego przy ulicy Józefczaka, zgłosiłem potrzebę remontu ulicy Kolejowej, pilnowałem, aby została powiększona siłownia na Wojska Polskiego, która powstała wyłączne dzięki naszym wspólnym staraniom.

W odpowiedzi na Państwa sugestie, składałem interpelacje, między innymi w sprawie połączenia starego i nowego miasta wzdłuż ulicy Kopernika i Krzywej, ta interpelacja czeka na realizację, Zależy mi, aby ta inwestycja potrzebna dla nas została zrealizowana.

Stefania Drąg-Iłęda

Jestem kandydatką na Radną Miasta Nowego Targu. Mieszkam w bloku przy ul. Podhalańskiej i reprezentuję mieszkańców wspólnot i bloków. Wiele lat pracowałam w Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku kierownika i insp. ds. mieszkaniowych.

Od 2018 roku jestem Radną Miasta, gdzie pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej Opieki Społecznej Zdrowia i Porządku Publicznego oraz aktywnie działam w trzech innych komisjach.

Jestem bardzo dumna, że wszystkie moje interpelacje (jako jedynej radnej) znalazły uznanie władz Miasta i zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.

Jakub Waligórski

Mam 66 lat, jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci. Jestem emerytowanym strażakiem zawodowym.

Od 2002 roku pełnię funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu. W latach 2014-2018 byłem radnym Rady Miasta

Nowy Targ, zajmując się wieloma palącymi sprawami dzielnicy Kowaniec, z którą jestem związany.

W kolejnej kadencji chcę zająć się przede wszystkim sprawami ekologii i walki o czyste powietrze. Będę zabiegać o dalszą gazyfikację i kanalizację kolejnych części miasta i osiedli.

Jestem otwarty na komunikację z mieszkańcami – moim zdaniem główną rolą radnego jest pomoc w rozwiązywaniu ważnych dla nich spraw.  Chcę pomagać mieszkańcom i reprezentować ich głos przy podejmowaniu decyzji, mających wpływ na rozwój naszego miasta.

Katarzyna Wójcik

Otwartość, odpowiedzialność, uczciwość i chęć pomagania innym to fundamenty, na których opieram swoje życie prywatne i zawodowe. Jako matka, nauczycielka, instruktorka oraz aktywna mieszkaniec naszego miasta, głęboko wierzę w siłę rozwoju, edukacji i pozytywnego wizerunku dla naszego regionu. Przekonanie o znaczeniu wzajemnego dialogu, aktywnego działania oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń jest dla mnie kluczem do odpowiadania na potrzeby i problemy społeczności.

Moje zamierzenia koncentrują się na promowaniu wzajemnej tolerancji, wsparciu rozwoju młodych, pełnych pomysłów osób, tworzeniu warunków do integracji społecznej wszystkich grup wiekowych z równoczesnym podkreśleniem znaczenia aktywności fizycznej. Chcę także skupić się na wsparciu dla najbardziej potrzebujących i dbaniu o nasze wspólne środowisko.

Razem, jako społeczność, możemy stworzyć jeszcze lepszą rzeczywistość.

Maria Chmielowska - Szymoniak

Zawodowo jestem nauczycielką z 38-letnim stażem pracy. Na co dzień mam przyjemność uczyć i kształtować umysły naszych dzieci. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Stawiam na kreatywny i holistyczny rozwój podopiecznych. Staram się przekazywać im wartości, którymi sama kieruję się w życiu: szacunek do drugiego człowieka, zwierząt, środowiska, uprzejmość, życzliwość, odpowiedzialność, tolerancję i empatię.

Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną i chodzić na spacery po naszym pięknym mieście.

Będąc częścią Rady Miasta, będę podejmować kroki i dokonywać decyzji, które pozwolą sprostać potrzebom mieszkańców. Moją dewizą będzie hasło: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” .

Liczę na Was i Wasze głosy w nadchodzących wyborach, abyśmy mogli razem realizować Nasze wspólne cele i marzenia.   

Elżbieta Łabuz

 Pochodzę z Nowego Targu i jestem żoną i matką dwojga dzieci. Przez cztery dekady pracowałam w sądownictwie, gdzie przez trzydzieści lat zajmowałam stanowisko Kierownika Oddziału Administracyjnego.

Po przejściu na emeryturę w 2020 roku aktywnie zaangażowałam się w życie społeczne. Zostałam Prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, które pod moim kierownictwem zdobyło prestiżowy „Złoty Certyfikat”. Reprezentuję również seniorów jako Przewodnicząca Nowotarskiej Rady Seniorów i delegatka na Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów. Moje inicjatywy obejmują m.in. organizację bezpłatnych wycieczek i współpracę z Fundacją „Dunajec”.

Poza działalnością społeczną, moje zainteresowania to czytanie, jazda na rowerze oraz taniec w zespole „Wirujące Babki”. Jestem aktywna sportowo, szczególnie cenię hokej, siatkówkę i piesze wędrówki jako członek PTTK. Moją pasją jest również udział w filmach. Charakteryzuje mnie determinacja i zdolność motywowania ludzi do wspólnego dążenia do celu.

Marcin Kudasik

Nowotarżanin z dziada-pradziada. Regionalista, organizator imprez kulturalnych, reżyser, scenarzysta, scenograf,  autor przedstawień, promocji książek, wieczorów poezji, konkursów; juror, konferansjer, kierownik zespołu regionalnego „Śwarni”, radny miasta Nowego Targu w kadencji 2014-2018.

Wierzę w możliwość porozumienia i współpracy z każdym. Wiem, że tylko w ten sposób można realizować wszystko, co przynosi korzyść lokalnej społeczności. Uważam, że w wielu dziedzinach prostymi działaniami można wprowadzić sporo zmian. Wiele dobrego dla Nowego Targu można jeszcze zrobić. Moim celem jest wspieranie i realizacja działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Miasta. Deklaruję, że swoim doświadczeniem będę popierał wszystkie dobre pomysły dla Nowego Targu, bo najważniejszy jest Twój Nowy Targ, mój Nowy Targ, NASZE MIASTO. Zawsze będę działać z SERCEM dla Nowego Targu.

Anna Bała

Jestem rodowitą nowotarżanką, mężatką, mamą dwojga dzieci: Tomka i Kingi.

Od ponad 20 lat pracuje jako nauczycielka matematyki w szkole podstawowej. Uwielbiam wszelką aktywność sportową, szczególnie: biegi długodystansowe, narciarstwo i skoki spadochronowe.

Uważam, że moje cechy charakteru, takie jak empatia, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność współpracy i rozwiązywania konfliktów mogłyby bardzo pozytywnie wpłynąć na wszelkiego rodzaju działania podejmowane przez Burmistrza i Radę Miasta.

Głos na mnie to gwarancja dążenia do takiego rozwoju Nowego Targu aby w perspektywie kolejnych lat, nasze miasto było jeszcze bardziej atrakcyjne  i wyjątkowe,  zapewniając spokojne i dostatnie życie wszystkim mieszkańcom.

Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury do Rady Miasta.

Krzysztof Trochimiuk

Jestem mężem i ojcem trójki dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe, jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej. Obecnie pracuję jako wykładowca Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Posiadam doświadczenie w pracy zespołowej, inicjacji wydarzeń i zarządzaniu projektami. Pełniłem funkcję prorektora na uczelni w Nowym Targu, gdzie wprowadziłem nowe kierunki studiów. Jako współzałożyciel Fundacji Serve the City Polska, wspieram osoby potrzebujące i promuję wolontariat, m.in. poprzez założenie Centrum Źródło, oferującego warsztaty i konwersacje w języku angielskim. Moje działania potwierdzają zaangażowanie społeczne.

Agnieszka Futro

Jestem rodowitą nowotarżanką, mężatką i matką. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w zakresie zarządzania i marketingu oraz studia podyplomowe w zakresie podatków w zarządzaniu firmą.

Przez większość swojego życia zawodowego związana byłam z księgowością i finansami przedsiębiorstw, a obecnie pełnię funkcję Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu.

Jestem zaangażowana w działalność Caritas Parafii św. Katarzyny w Nowym Targu.

Jako radna chciałabym wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i skupić się na finansach miasta. Wierzę, że współpraca jest kluczem do sukcesu, a dzięki wspólnemu zaangażowaniu stworzymy lepszą przyszłość dla naszego miasta.

Grzegorz Gworek

Jestem mężem, ojcem i dumnym dziadkiem.

Studiowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł magistra.

Przez blisko 30 lat pracowałem w administracji celno – skarbowej i przeszedłem już na zasłużoną emeryturę. Nadal związany jestem zawodowo z Krajową Szkołą Skarbowości, jako trener szkolący przyszłych funkcjonariuszy celno-skarbowych. Jestem również instruktorem nauki jazdy.

Wiele lat mieszkałem w bloku nr 1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,  w związku z tym nie są mi obce  problemy i oczekiwania mieszkańców tej części miasta. Chciałbym spróbować rozwiązać je wspólnie z Państwem i razem zadbać o lepsze jutro.

Kinga Bryniarska

Jestem rodowitą nowotarżanką, absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydziale Politologii, specjalizacja: komunikacja społeczna.

Jestem mężatką, mamą dwójki dzieci.  Preferuję zdrowy tryb życia – lubię biegać, jeździć na rowerze na nartach, kocham wędrówki po górach. Od 2015 roku prowadzę własną działalność gospodarczą.

Moimi atutami są: umiejętność aktywnego słuchania, kreatywność, uczciwość i empatia.

Jeśli Państwo zaufacie mojej osobie, zrobię wszystko, by godnie reprezentować naszą społeczność i zmieniać na lepsze naszą mikro ojczyznę.

Ryszard Gruszka

Mam 54 lata, jestem żonaty i mam dorosłą córkę.

Od kilkunastu lat jestem dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, czyli słynnej ,Metalki”. Swoje wieloletnie doświadczenie w organizacji pracy szkoły, chciałbym wykorzystać na rzecz rozkwitu naszego pięknego miasta.

Uważam, że Nowy Targ ma ogromne możliwości rozwoju zarówno w dziedzinie turystyki, sportu, a przede wszystkim gospodarki – nie bez przyczyny nazywany jest Stolicą Podhala. Aby jednak miasto było naszym ulubionym miejscem do życia, pracy, odpoczynku, rozwijania zainteresowań, musimy zaangażować się w to wszyscy, jako mieszkańcy.

Janusz Bednarski

Od dziecka związany jestem z Nowym Targiem. Muzyka to moja największa pasja, a szczególnie taniec. Dodatkowo spełniam się jako DJ, na różnych imprezach okolicznościowych.
 
W pracę wkładam całe swoje serce. Dzięki temu, że rozwijam się zawodowo jestem szczęśliwy i sprawia mi to mnóstwo radości.
 Do Rady Miasta kandyduje pierwszy raz. Chciałbym zaangażować się w życie kulturalne i rozrywkowe naszej społeczności.
 
 Porozmawiajmy o tym!

Mariusz Pawlikowski

Urodziłem się w Nowym Targu, gdzie zdobyłem wykształcenie średnie. Zawodowo zarządzam firmą oferującą profesjonalne środki czystości i pracuję w dziale obsługi Urzędu Miasta.

Jako syn, mąż i ojciec, priorytetem dla mnie jest zapewnienie solidnej przyszłości dla naszych rodzin. Moi rodzice nauczyli mnie wartości bycia dobrym dla innych, a moja żona jest moim największym wsparciem i inspiracją.

Razem z nią i naszym dzieckiem, urodzonym tutaj, dążymy do stworzenia bezpiecznego i rozwijającego się środowiska dla naszej wspólnoty. Wierzę w budowanie silnych rodzin jako fundamentu silnej wspólnoty mieszkańców.

Dlatego zależy mi na promowaniu inicjatyw pro-rodzinnych, wspierających zdrowy rozwój naszych dzieci.

Dorota Mroszczak

Jestem rodowitą nowotarżanką ,mam dwoje dzieci. Zawodowo jestem związana z rodzinną firmą transportową, którą od wielu lat prowadzę wspólnie z mężem.

Bardzo chętnie udzielam się społecznie i angażuję w różnego rodzaju akcje charytatywne. Przez wiele lat działałam w szkolnych radach rodziców. Od 4 lat jestem kierowniczką kobiecej drużyny hokeja na lodzie –  MMKS Podhale Nowy Targ.

Jako radna, będę starała się pomagać rozwiązywać problemy mieszkańców i działać dla dobra naszego miasta. Obszary, które szczególnie chciałabym wesprzeć swoim doświadczeniem to działania na rzecz stworzenia jeszcze lepszych warunków dla lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie rozwoju sportu.

Tomasz Wolski

Mam 52 lata i jestem nauczycielem wychowania fizycznego, a prywatnie szczęśliwym mężem i ojcem dwóch dorosłych córek.

W mojej pracy z dziećmi i młodzieżą z Nowego Targu kładę duży nacisk na promowanie kultury fizycznej, co uważam za kluczowe dla zdrowia i budowania społeczności.

Moim celem jest wprowadzenie miejskiego programu opiekunów dla seniorów, by nieść pomoc naszym starszym mieszkańcom w ich codziennym życiu. Planuję również zaproponować budowę ogrodzenia wzdłuż bloków na osiedlu Wojska Polskiego, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort wszystkich mieszkańców.

Łukasz Brzostowski

Jesteście wspaniałą społecznością, czego doświadczyłem niejednokrotnie jako przedsiębiorca z osiemnastoletnim stażem.

Jak Państwu wiadomo, branża w której działam jest bardzo szczególna i niezwykle wymagająca.
Rzetelność, uczciwość, profesjonalizm i konsekwencja w działaniu – to priorytety, które zawsze towarzyszą mi w życiu.

Postanowiłem dołączyć do grona ludzi, którym leży na sercu interes naszej lokalnej społeczności – dlatego startuję w wyborach do Rady Miasta z komitetu KWW Nasze Miasto. Być wybranym przez Was i móc reprezentować mieszkańców naszego miasta – byłoby dla nie ogromnym zaszczytem.

Prywatnie jestem wielkim pasjonatem  zabytkowej motoryzacji, w szczególności motocykli, jak również miłośnikiem architektury i grafiki 3d.

Sebastian Krauzowicz

Z dumą pełnię funkcję Szefa Kuchni restauracji będącej częścią Polskich Kolei Linowych oraz menadżera Kulinarnej Kadry Polski OSSKIC (Poland National Culinary Team & Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni).

Moją pasją jest tworzenie nowych miejsc na kulinarnej mapie Polski. W poczuciu mojego obowiązku zawsze było działanie na rzecz społeczeństwa i kultywowanie regionalnych tradycji. Dlatego moje zdobyte doświadczanie chciałbym przełożyć teraz do reprezentowania problemów, wyzwań i potrzeb mieszkańców naszego regionu.

Arkadiusz Pysz