Do wyborów zostało

z sercem dla Nowego Targu

KWW Nasze Miasto

nt_32
nt_71

z sercem dla Nowego Targu

Nasze Miasto

Za nami pięć lat kadencji samorządu. Lat niełatwych, w trakcie których musieliśmy zmierzyć się z globalnymi problemami, które dotknęły wszystkich – tymi wywołanymi przez pandemię Covid-19, a następnie przez wojnę w Ukrainie. Jako samorząd, musieliśmy podejmować w tym czasie szereg pionierskich działań, z jakimi wcześniej tak naprawdę nie mierzył się nikt.

Mimo tych niespodziewanych trudności, w ciągu ostatnich lat udało się zrealizować tak wiele dla Nowego Targu, a przede wszystkim – dla jego mieszkańców.

z sercem dla Nowego Targu

Ekologia

Absolutnym priorytetem w ciągu ostatnich lat była i jest nadal ochrona powietrza. Jako samorząd, nie szczędziliśmy środków i sił, by osiągnąć zamierzony cel, jakim jest poprawa jego jakości na terenie miasta. Ten wysiłek oraz cierpliwe, konsekwentne i wielopłaszczyznowe działanie w walce ze smogiem dały oczekiwany efekt. To ponad 900 zlikwidowanych kopciuchów i spadek ilości dni z przekroczeniem stężeń pyłu PM10 w powietrzu ze 106 w roku 2018 do zaledwie 37 w roku 2023.

To ogromna satysfakcja, powód do radości, ale też motywacja, by nie ustawać w tych wysiłkach. Już za dwa lata będziemy świadkami prawdziwej rewolucji związanej z geotermią – długo oczekiwane źródło odnawialne wreszcie dotrze do Nowego Targu, ogrzewając pierwsze budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.  To nadzieja na jeszcze lepszy efekt ekologiczny.

nt_18
nt_44
nt_7
nt_67

z sercem dla Nowego Targu

Inwestycje

Ostatnie lata to także historyczne inwestycje, które mogą napawać dumą mieszkańców Stolicy Podhala – szczególnie, że udało się je zrealizować z ogromnym dofinansowaniem, przekraczającym nawet 80%. Przebudowy Miejskiego Ośrodka Kultury (dziś: Miejskie Centrum Kultury) z nowoczesną salą widowiskową na 490 miejsc mogą pozazdrościć (i zazdroszczą!) Nowemu Targowi wszystkie okoliczne gminy. Nie dziwi się temu nikt, kto choć raz wziął udział w organizowanym tu wydarzeniu.

Niezwykle istotna okazała się też modernizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego, stając się pierwszym impulsem do tego, by krok po kroku dokonała się kompleksowa rewitalizacja całego przyległego terenu, który jeszcze kilka lat temu był całkiem zaniedbany.

z sercem dla Nowego Targu

Dla Mieszkańców

Nie ulega wątpliwości, że Nowy Targ w ostatnim czasie stał się miastem bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Złożyło się na to wiele elementów – to m.in. inwestycje drogowe (9,5 km zmodernizowanych dróg oraz budowa 3,5 km całkiem nowych odcinków), poprawa estetyki (wprowadzenie tzw. uchwały reklamowej),  zwiększenie bezpieczeństwa (budowa i doświetlenie przejść dla pieszych, nowe chodniki, modernizacja monitoringu),  dbałość o zaplecze edukacyjne i sportowe (nowe place zabaw, pumptrack remont sal gimnastycznych, czy miejskiej hali lodowej), intensyfikacja działań na rzecz seniorów (utworzenie klubu Senior +, program Złota Rączka dla nowotarskiego seniora), tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorców (nowa strefa aktywności gospodarczej), organizacja ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

nt_108
nt_73
nt_15
nt_109

z sercem dla Nowego Targu

Przyjazne Miasto

To miasto piękne, czyste, zielone, bezpieczne. Miasto z bogatą ofertą kulturalną, miejscami rekreacji, dostępne komunikacyjnie. Przychylne seniorom, odpowiadające na potrzeby dzieci i młodzieży, atrakcyjne dla przedsiębiorców, przyciągające młodych. Miasto przyjazne to takie, w którym każdy czuje się ważny.

Miasto tworzą mieszkańcy i to oni są adresatem wszystkich podejmowanych przeze mnie decyzji i działań. Zawsze będą najważniejsi – niezależnie od tego, w jakim są wieku, jakie są ich upodobania, czy zajęcie, ani w której części miasta mieszkają.  Cel – to sprawić, by wszyscy bez wyjątku mogli powiedzieć: „tu, w Nowym Targu, żyje się naprawdę dobrze!”.

By tak było, trzeba działać z troską, zaangażowaniem, przywiązaniem. Trzeba działać z sercem dla Miasta.