Seniorzy

nt_63
nt_70

z sercem dla Nowego Targu

MIASTO OTWARTE NA POTRZEBY SENIORÓW

Seniorom należy się nie tylko szacunek, ale też konkretne rozwiązania, które pozwolą na to, by również w jesieni życia żyło im się dobrze w Nowym Targu.

Klub Senior +

integracja i aktywizacja społeczna seniorów

podtrzymywanie więzi sąsiedzkich – stop izolacji!

przyjazne miejsce w centrum miasta

grupowe zajęcia z rehabilitantem, fitness, spotkanie z kosmetologiem, warsztaty z obsługi smartfona i tabletu, warsztaty muzyczne, wycieczki integracyjno-krajoznawcze

rocznie z Klubu Senior + korzysta regularnie nawet 85 osób!        

Akcja „Senior seniorowi” – udostępnienie półki bookcrossingowej dla osób, które nie mogą same odwiedzić biblioteki

Od Karty Seniora po siłownie plenerowe – miasto dostosowuje przestrzeń i usługi do potrzeb osób starszych.

Nowy Targ Wspiera Seniorów: Rozwój i Integracja Społeczności 60+

Nowotarska rada seniorow

Współpraca z Nowotarską Radą Seniorów – w 2022 roku odbyły się wybory na III kadencję, wspólne prace nad polityką senioralną.

Benefity

utrzymanie darmowej komunikacji miejskiej dla osób 70+, zakup niskopodłogowych autobusów MZK

oferta specjalna dla seniorów  65+ na pływalni miejskiej

cykl Kino Seniora w Miejskim Centrum Kultury

w planach – wprowadzenie Nowotarskiej  Karty Seniora

nowe ławeczki w miejskiej przestrzeni – ukłon w stronę osób starszych

rozbudowa plenerowych siłowni przy Wojska Polskiego i Nowotarskiej Strefie Relaksu

dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (inwestycje w Ośrodku Pomocy Społecznej, już wkrótce – winda w budynku Urzędu Miasta)

Pomoc osbom z niepełnosprawnościami

oraz ich rodzinom i opiekunom – realizacja programów przez Ośrodek Pomocy Społecznej: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka Wytchnieniowa, Fizjoterapia Domowa.

Pandemia

Wsparcie dla seniorów w okresie pandemii – program „Wspieraj Seniora” – pomoc w dostarczaniu zakupów, leków, czy załatwianiu urzędowych.

Nowotarski senior

Aktywizacja seniorów –  projekt socjalny Nowotarski Senior dla osób 60+: kurs tańca, zajęcia z rehabilitantem, fitness (zrealizowany w 2020 roku).

Złota Rączka dla Nowotarskiego Seniora

Pomoc każdego dnia – lokalny program osłonowy „Złota Rączka dla Nowotarskiego Seniora” – nieodpłatna pomoc w drobnych naprawach i pracach dla osób 70+.

Popołudnie dla seniora podczas jarmarku podhalańskiego

Od dwóch lat, jeden z ważniejszych punktów programu największej miejskiej imprezy, dedykowany jest specjalnie seniorom!

nowotarski dzień seniora

Cykliczne wydarzenie Nowotarski Dzień Seniora – współpraca z organizatorami wydarzenia, udostępnianie miejskich obiektów.