Przedsiębiorcy

nt_50
nt_18

z sercem dla Nowego Targu

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU

Nowy Targ podejmuje decyzyjne kroki w kierunku wzmacniania lokalnej przedsiębiorczości, przeznaczając ponad 21 milionów złotych na rozwój drugiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Inwestycja, wsparta dofinansowaniem w wysokości ponad 12 milionów złotych, przekształca nieużytki w rentowne grunty, otwierając drzwi dla nowych miejsc pracy i lepszej dostępności dla istniejących firm. Priorytetem jest tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorców, co uzupełnione jest przez projekt Modernizacji Cyfrowej, mający na celu usprawnienie kontaktu między urzędem a obywatelami oraz biznesem. Nowy Targ, z nowymi drogami, chodnikami i infrastrukturą komunalną, śmiało kroczy po drodze rozwoju gospodarczego i technologicznego, zachęcając do inwestowania w region.

5 hektarów nowych możliwości dla biznesu dzięki strategicznej modernizacji terenów NZPS

Nowy Targ Inwestuje w Przyszłość: Nowe Strefy Aktywności Gospodarczej

5 hektarów dla przedsiębiorczości!

Utworzenie drugiej nowej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach byłych zakładów NZPS

dozbrojenie terenów inwestycyjnych

przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan

nowa nawierzchnia dróg, chodników i parkingów

koszt – ponad 21 mln zł, dofinansowanie – ponad 12 mln zł (7 mln zł środki unijne, 5 mln zł Polski Ład)

zamiana nieużytków w atrakcyjne inwestycyjnie grunty

w przyszłości – nowe miejsca pracy

poprawa dostępności komunikacyjnej dla już istniejących firm i instytucji

korzystne położenie – przy drodze wojewódzkiej tuż obok przyszłego węzła na nowej Zakopiance

łącznie trzy działki w terenach usługowych, gdzie dopuszczona jest również produkcja, magazynowanie i składowanie oraz drobna wytwórczość

SAG przy ul. Przemysłowej

łącznie 11 hektarów i 12 umów dzierżawy z przedsiębiorcami głównie z branży meblowej i budowlanej (wynajęte 100% działek)

Na terenie Specjalnej Strefy Aktywności Gospodarczej przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku od nieruchomości i preferencyjnych stawek dzierżawy

Budowanie miejskiej strategii rozwoju przedsiębiorczości

Udział w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”, zorganizowanym przez Urząd

Marszałkowski i Krakowski Park Technologiczny – promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia,wspieranie rozwoju start-upów wysokich technologii

Projekt Modernizacja Cyfrowa Urzędu Miasta Nowy Targ

wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli i przedsiębiorców

elektroniczne formularze umożliwią szybki kontakt klienta zarówno indywidualnego jak i biznesowego z urzędem