Finanse

DSC01634
nt_27

z sercem dla Nowego Targu

Stabilne Finanse dla Przyszłości Miasta

Nowy Targ demonstruje odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi, co znajduje odzwierciedlenie w systematycznym spadku zadłużenia miasta – z 30 milionów złotych w 2018 roku do 13 milionów w 2022 roku, a obecnie utrzymanie na poziomie około 20 milionów złotych ze względu na strategiczne inwestycje. Z proinwestycyjnym budżetem i skutecznym alokowaniem środków, miasto koncentruje wydatki na priorytetowe sektory takie jak oświata i wychowanie, wsparcie dla rodzin, rozwój transportu i łączności oraz ochrona środowiska. W latach 2018-2023 największe inwestycje skierowane zostały do edukacji, z ponad 271 milionów złotych, podkreślając zaangażowanie miasta w tworzenie solidnej przyszłości dla swoich mieszkańców.

Odpowiedzialna gospodarka

Nowy Targ: Efektywne Finanse na rzecz Rozwoju i Zrównoważonej Przyszłości

Gospodarnie wydajemy środki publiczne

skutkuje to systematycznym spadkiem poziomu zadłużenia, proinwestycyjnym budżetem, efektywnym wydatkowaniem pieniędzy na najważniejsze cele, jakimi są:

oświata, rodzina, transport i łączność, ochrona środowiska

Systematyczny spadek poziomu zadłużenia

2018 – 30 mln zł

2022 – 13 mln zł

Aktualnie zadłużenie – na poziomie ok. 20 mln zł (konieczność wzięcia pożyczki na ważne zadania inwestycyjne związane z pozyskanym dofinansowaniem)

Największe wydatki w latach 2018-2023:

Ponad 271 mln zł – oświata i wychowanie

212 mln zł – rodzina

150 mln zł – transport i łączność

ok. 130 mln zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska