Ekologia

nt_7
nt_65

Walka o lepsze powietrze – to nasz priorytet

Podsumowanie 2018-2023

833 dotacje do wymiany kotłów

920 zlikwidowanych kopciuchów

2132 działania kontrolne (m.in.przy użyciu drona)

251 dofinansowanych instalacji OZE

141 akcji edukacyjno-informacyjnych

23 mln zł – przeznaczone na ochronę powietrza (w tym 13 mln zł dotacji)

8 instalacji fotowoltaicznych na miejskich szkołach i przedszkolach

64,5 mln zł – łączna wysokość dofinansowania pozyskanego przez MPEC

284 budynki podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej,likwidując 240 kotłowni węglowych (dało to zmniejszenie spalania węgla o 1000 ton rocznie!)        

6200 m– łączna długość nowych sieci ciepłowniczych

5 – 6 tys. ton – o tyle zmniejszy się zużycie węgla przez MPEC, dzięki produkcji energii z nowych źródeł – układów kogeneracji

 *na podstawie sprawozdań z Programu Ochrony Powietrza i danych MPEC)Wysiłek oraz cierpliwe, konsekwentne i wielokierunkowe działanie w walce ze smogiem dały oczekiwany efekt

– spadek ilości dni z przekroczeniem stężeń pyłu PM10 w powietrzu ze 106 w roku 2018 do zaledwie 37 w roku 2023

– spadek średniego rocznego stężenia pyłu PM10 i benzo(a) pirenu

nt_21
nt_68

To motywacja do dalszego działania!

Realizowane programy i projekty związane z ekologią:

Projekt Life

Adaptacja Miast do zmian klimatu, Małopolska w zdrowej atmosferze, Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie, program grantowy z Europejskiego Instrumentu Miejskiego (dokumentacja modernizacji systemu oświetlenia ulicznego)

Geotermalna rewolucja

W 2023 roku Miasto Nowy Targ pozyskało 30 mln dofinansowania na budowę geotermalnej sieci ciepłowniczej. Projekt już jest, pozostało ogłoszenie przetargu na budowę magistrali.

Oznacza to, że już za dwa lata pierwsze budynki w naszym mieście będą ogrzewane tym długo oczekiwanym źródłem odnawialnej energii.

To prawdziwy krok milowy w rozwoju Nowego Targu – przyczyni się do jeszcze lepszego efektu ekologicznego

Dzięki już wdrażanym układom kogeneracyjnym oraz geotermii – do 2030 roku MPEC wyelimuje do zera spalanie węgla. rozbudowa sieci MPEC objęła m.in. następujące ulice: Podtatrzańską, Na Równi, Ku Studzionkom, Orkana, Bolesława Wstydliwego, Równię Szaflarskiej, Brzozową, Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Długą.

W 2023 roku Miasto Nowy Targ pozyskało 30 mln dofinansowania na budowę geotermalnej sieci ciepłowniczej. Projekt już jest, pozostało ogłoszenie przetargu na budowę magistrali.

Oznacza to, że już za dwa lata pierwsze budynki w naszym mieście będą ogrzewane tym długo oczekiwanym źródłem odnawialnej energii.

To prawdziwy krok milowy w rozwoju Nowego Targu – przyczyni się do jeszcze lepszego efektu ekologicznego

Dzięki już wdrażanym układom kogeneracyjnym oraz geotermii – do 2030 roku MPEC wyelimuje do zera spalanie węgla. rozbudowa sieci MPEC objęła m.in. następujące ulice: Podtatrzańską, Na Równi, Ku Studzionkom, Orkana, Bolesława Wstydliwego, Równię Szaflarskiej, Brzozową, Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Długą.

podłączone do MPEC obiekty

Urząd Miasta, Miejska Hala Lodowa, budynki parafii NSPJ, 5 szkół, żłobek, 3 ośrodki zdrowia, Miejskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe, Miejska Hala Sportowa „Gorce”, 5 sklepów wielkopowierzchniowych, ok. 5,5 tysiąca gospodarstw domowych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W samym 2023 roku zebrano od mieszkańców prawie 747 ton odpadów. Dominowały odpady budowlane, wielkogabarytowe, czy zużyte opony.

Wydarzenia o tematyce ekologicznej:

Piknik Leśny, Nowotarski Piknik Ekologiczny, obecność Referatu ds. Ochrony Środowiska UM podczas Podhalańskich Targów Budownictwa i OZE, Podhalańskie Dni Recyklingu i Czystego Powietrza, akcje sprzątania świata

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

– 23 inwestycje w latach 2019-2023

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej objęła takie ulice, jak m.in.: Kokoszków Boczna, Kowaniec, Willowa, Marfiana Góra, Zadział, Mroszczaka, Niwa Zachodnia

– budowa  sieci wodociągowej: Al. Tysiąclecia, ul. Willowa

-przebudowa wodociągu: ul. Długa, Ogrodowa , Kasprowicza, św. Doroty, Nadwodnia

– remont sieci: ul. Parkowa, Ludźmierska, Królowej Jadwigi

-modernizacja oczyszczalni ścieków

Ekologia

Transformacja mobilności na terenie Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

CEL

zachęcenie mieszkańców do wyboru komunikacji publicznej jako środka lokomocji

efekt

usprawnienie komunikacji w mieście, zmniejszenie natężenia ruchu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

zakup autobusów niskoemisyjnych, modernizacja wiat przystankowych, budowa niewielkich parkingów P&R, wykonanie ciągów pieszo – rowerowych stanowiących alternatywny dojazd do miejsc pracy; uruchomienie spójnej informacji komunikacyjnej

szansa na 26 mln zł dofinansowania dla miasta w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027