Drogi

221 mln zł – wydatki na inwestycje w latach 2018-2023 (z czego aż 68 mln w 2023)

30 mln zł – dofinansowanie z Unii Europejskiej

blisko 22 mln zł – w ramach Polskiego Ładu

3 mln zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Ponad 120 inwestycji , z czego aż ¼ to inwestycje drogowe w różnych częściach miasta

Sukcesywny remont kolejnych miejskich ulic – by dojazd był łatwiejszy i bezpieczniejszy

9,5 km zmodernizowanych dróg

budowa 3,6 km całkiem nowych dróg

ul. gen. Sikorskiego z rondem na ul. Szaflarskiej – ostatni odcinek tzw. wschodniej obwodnicy miasta, odciążenie ul. Szaflarskiej, szybszy przejazd, większe bezpieczeństwo, nowe miejsca postojowe

ul. św. Brata Alberta – ważny łącznik między os. Niwa i Grel, większe bezpieczeństwo mieszkańców, budowa drogi spowodowała inwestycyjny boom w tym rejonie miasta

Rozbudowa dróg: Parkowa, Bohaterów Tobruku, os. Szuflów

Przebudowa dróg m.in.: Kasprowicza, Kolejowa, Długa, Ogrodowa, Oleksówki, Krzywa,Nadwodnia, Zacisze, Kokoszków, Ustronie

Nowe parkingi park&ride: ul. Kolejowa, ul. Kościuszki, przebudowa parkingu na Oleksówkach

chodniki – by było bezpieczniej (za rondem Jana Pawła II, wzdłuż ul. Oleksówki)

tzw. „wyniesione” przejścia dla pieszych – ul. Krzywa, ul. Długa, ul. Grel, ul. św. brata Alberta          

3 km nowych ścieżek rowerowych (rejon lotniska, ul. Młynówka, ul. Schumana)

remont kładek na potoku Czarny Dunajec – z efektownym podświetleniem oraz remont mostu w ciągu ul. Kościuszki

przebudowa placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem

Wspieranie kluczowych inicjatyw na rzecz zwiększenia zewnętrznej dostępności transportowej Nowego Targu – prowadzenie działań lobbingowych:

– budowa DK na odcinku Rdzawka-Nowy Targ (w trakcie realizacji)

– budowa południowej obwodnicy Nowego Targu

– budowa peronu nr 1 na dworcu kolejowym w Nowym Targ (zrealizowana)

– budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową – inwestycja jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej

nt_10
nt_29

z sercem dla Nowego Targu

INWESTYCJE DROGOWE

 

221 mln zł – wydatki na inwestycje w latach 2018-2023 (z czego aż 68 mln w 2023)

30 mln zł – dofinansowanie z Unii Europejskiej

blisko 22 mln zł – w ramach Polskiego Ładu

3 mln zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Ponad 120 inwestycji , z czego aż ¼ to inwestycje drogowe w różnych częściach miasta

Sukcesywny remont kolejnych miejskich ulic – by dojazd był łatwiejszy i bezpieczniejszy

9,5 km zmodernizowanych dróg

budowa 3,6 km całkiem nowych dróg

Od obwodnic po park&ride - miasto modernizuje infrastrukturę dla lepszej dostępności i bezpieczeństwa.

Nowy Targ na Drogi Sukcesu: Inwestycje Komunikacyjne Przyspieszają

ul. gen. Sikorskiego

z rondem na ul. Szaflarskiej – ostatni odcinek tzw. wschodniej obwodnicy miasta, odciążenie ul. Szaflarskiej, szybszy przejazd, większe bezpieczeństwo, nowe miejsca postojowe.

ul. św. Brata Alberta

Ważny łącznik między os. Niwa i Grel, większe bezpieczeństwo mieszkańców, budowa drogi spowodowała inwestycyjny boom w tym rejonie miasta.

Rozbudowa dróg

Parkowa, Bohaterów Tobruku, os. Szuflów

Przebudowa dróg

m.in.: Kasprowicza, Kolejowa, Długa, Ogrodowa, Oleksówki, Krzywa,Nadwodnia, Zacisze, Kokoszków, Ustronie

Nowe parkingi park&ride

ul. Kolejowa, ul. Kościuszki, przebudowa parkingu na Oleksówkach

chodniki

by było bezpieczniej (za rondem Jana Pawła II, wzdłuż ul. Oleksówki)

Wyniesione przejścia

ul. Krzywa, ul. Długa, ul. Grel, ul. św. brata Alberta

Ścieżki rowerowe

3 km nowych ścieżek rowerowych (rejon lotniska, ul. Młynówka, ul. Schumana)

REMONT KŁadek

kładek na potoku Czarny Dunajec – z efektownym podświetleniem oraz remont mostu w ciągu ul. Kościuszki

Zajezdnia mzk

przebudowa placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem

Wspieranie kluczowych inicjatyw

na rzecz zwiększenia zewnętrznej dostępności transportowej Nowego Targu – prowadzenie działań lobbingowych:

– budowa DK na odcinku Rdzawka-Nowy Targ (w trakcie realizacji),

– budowa południowej obwodnicy Nowego Targu,

– budowa peronu nr 1 na dworcu kolejowym w Nowym Targu (zrealizowana),

– budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową – inwestycja jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej.