Kandydaci okreg nr 3

Marek Mozdyniewicz

Obecnie jestem pracownikiem Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu. Z racji wykonywanego zawodu, wiele problemów mieszkańców jest mi znanych, zarówno tych związanych bezpośrednio z miejscem zamieszkania, jak również tych dotyczących innych części miasta.

Jestem radnym obecnej kadencji i jednocześnie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Zdobyte doświadczenie pozwala mi działać bardzo sprawnie w podejmowaniu trafnych decyzji.

Wierzę, że pełniąc funkcję radnego, można mieć realny wpływ na sprawy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców Nowego Targu, dlatego zamierzam działać skutecznie, rozważnie i reagować tam gdzie jest to możliwe.

Pracując w Urzędzie Miasta Nowy Targ zdobyłem niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu administracji samorządowej i wiem, jak powinien działać sprawny urząd.

Leszek Pustówka

Jestem nowotarżaninem, artystą plastykiem, nauczycielem i animatorem kultury. W swojej pracy zawodowej, byłem szefem ważnych jednostek kultury w Nowym Targu: galerii BWA Jatki  oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Byłem też instruktorem plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury oraz Powiatowym Centrum Kultury.

Od 1998 roku jestem związany z pracą w samorządzie – najpierw jako radny powiatowy (1998-2006), a od 2010 roku jako radny miasta Nowego Targu. W obecnej kadencji Rady Miasta pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury.

Dałem się poznać jako zwolennik rozbudowy i modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, byłem też orędownikiem powstania miasteczka rowerowego przy ul. Sikorskiego, rozbudowy strefy relaksu nad Białym Dunajcem oraz poprowadzenia obwodnicy Nowego Targu poza miastem. Angażowałem się w pozyskanie nowej siedziby dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kamienicy pod adresem Rynek 4 (budynek dawnego banku).

W swoich działaniach, od lat skutecznie stawiam właśnie na kulturę, oświatę oraz inwestycje z nimi związane.

Stefania Drąg-Iłęda

Jestem kandydatką na Radną Miasta Nowego Targu. Mieszkam w bloku przy ul. Podhalańskiej i reprezentuję mieszkańców wspólnot i bloków. Wiele lat pracowałam w Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku kierownika i insp. ds. mieszkaniowych.

Od 2018 roku jestem Radną Miasta, gdzie pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej Opieki Społecznej Zdrowia i Porządku Publicznego oraz aktywnie działam w trzech innych komisjach.

Jestem bardzo dumna, że wszystkie moje interpelacje (jako jedynej radnej) znalazły uznanie władz Miasta i zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.

Maria Chmielowska - Szymoniak

Zawodowo jestem nauczycielką z 38-letnim stażem pracy. Na co dzień mam przyjemność uczyć i kształtować umysły naszych dzieci. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Stawiam na kreatywny i holistyczny rozwój podopiecznych. Staram się przekazywać im wartości, którymi sama kieruję się w życiu: szacunek do drugiego człowieka, zwierząt, środowiska, uprzejmość, życzliwość, odpowiedzialność, tolerancję i empatię.

Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną i chodzić na spacery po naszym pięknym mieście.

Będąc częścią Rady Miasta, będę podejmować kroki i dokonywać decyzji, które pozwolą sprostać potrzebom mieszkańców. Moją dewizą będzie hasło: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” .

Liczę na Was i Wasze głosy w nadchodzących wyborach, abyśmy mogli razem realizować Nasze wspólne cele i marzenia.   

Anna Bała

Jestem rodowitą nowotarżanką, mężatką, mamą dwojga dzieci: Tomka i Kingi.

Od ponad 20 lat pracuje jako nauczycielka matematyki w szkole podstawowej. Uwielbiam wszelką aktywność sportową, szczególnie: biegi długodystansowe, narciarstwo i skoki spadochronowe.

Uważam, że moje cechy charakteru, takie jak empatia, odpowiedzialność, komunikatywność,  umiejętność współpracy i rozwiązywania konfliktów mogłyby bardzo pozytywnie wpłynąć na wszelkiego rodzaju działania podejmowane przez Burmistrza i Radę Miasta.

Głos na mnie to gwarancja dążenia do takiego rozwoju Nowego Targu aby w perspektywie kolejnych lat, nasze miasto było jeszcze bardziej atrakcyjne  i wyjątkowe,  zapewniając spokojne i dostatnie życie wszystkim mieszkańcom.

Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury do Rady Miasta.

Grzegorz Gworek

Jestem mężem, ojcem i dumnym dziadkiem.

Studiowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł magistra.

Przez blisko 30 lat pracowałem w administracji celno – skarbowej i przeszedłem już na zasłużoną emeryturę. Nadal związany jestem zawodowo z Krajową Szkołą Skarbowości, jako trener szkolący przyszłych funkcjonariuszy celno-skarbowych. Jestem również instruktorem nauki jazdy.

Wiele lat mieszkałem w bloku nr 1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,  w związku z tym nie są mi obce  problemy i oczekiwania mieszkańców tej części miasta. Chciałbym spróbować rozwiązać je wspólnie z Państwem i razem zadbać o lepsze jutro.

Janusz Bednarski

Od dziecka związany jestem z Nowym Targiem. Muzyka to moja największa pasja, a szczególnie taniec. Dodatkowo spełniam się jako DJ, na różnych imprezach okolicznościowych.
 
W pracę wkładam całe swoje serce. Dzięki temu, że rozwijam się zawodowo jestem szczęśliwy i sprawia mi to mnóstwo radości.
 Do Rady Miasta kandyduje pierwszy raz. Chciałbym zaangażować się w życie kulturalne i rozrywkowe naszej społeczności.
 
 Porozmawiajmy o tym!

Tomasz Wolski

Mam 52 lata i jestem nauczycielem wychowania fizycznego, a prywatnie szczęśliwym mężem i ojcem dwóch dorosłych córek.

W mojej pracy z dziećmi i młodzieżą z Nowego Targu kładę duży nacisk na promowanie kultury fizycznej, co uważam za kluczowe dla zdrowia i budowania społeczności.

Moim celem jest wprowadzenie miejskiego programu opiekunów dla seniorów, by nieść pomoc naszym starszym mieszkańcom w ich codziennym życiu. Planuję również zaproponować budowę ogrodzenia wzdłuż bloków na osiedlu Wojska Polskiego, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort wszystkich mieszkańców.