Kandydaci okręg 2

Grzegorz Watycha

Ewa Garbacz

Z pełnym entuzjazmem kandyduję do Rady Miasta Nowego Targu. Jako osoba zaangażowana społecznie i otwarta na dialog, chcę nadal reprezentować Państwa w Radzie Miasta.

Od ponad 20 lat pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Praca edukatora jest moją pasją.

Pełnię funkcję radnej od 2018 roku. Mam przyjemność bycia opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Targu.

Biorę aktywny udział w życiu Miasta organizując inicjatywy integrujące, budując więzi społeczne i pomagając.

Krzysztof Sroka

Jestem nauczycielem historii, mam żonę i 12-letnią córkę Natalkę. Kolejny raz ubiegam się o reprezentowanie Państwa w Radzie Miasta Nowy Targ. Jako radny z uwagą wsłuchuję się w głosy mieszkańców.

W wyniku Waszych uwag między innymi prosiłem o zrobienie progu zwalniającego przy ulicy Józefczaka, zgłosiłem potrzebę remontu ulicy Kolejowej, pilnowałem, aby została powiększona siłownia na Wojska Polskiego, która powstała wyłączne dzięki naszym wspólnym staraniom.

W odpowiedzi na Państwa sugestie, składałem interpelacje, między innymi w sprawie połączenia starego i nowego miasta wzdłuż ulicy Kopernika i Krzywej, ta interpelacja czeka na realizację, Zależy mi, aby ta inwestycja potrzebna dla nas została zrealizowana.

Katarzyna Wójcik

Otwartość, odpowiedzialność, uczciwość i chęć pomagania innym to fundamenty, na których opieram swoje życie prywatne i zawodowe. Jako matka, nauczycielka, instruktorka oraz aktywna mieszkaniec naszego miasta, głęboko wierzę w siłę rozwoju, edukacji i pozytywnego wizerunku dla naszego regionu. Przekonanie o znaczeniu wzajemnego dialogu, aktywnego działania oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń jest dla mnie kluczem do odpowiadania na potrzeby i problemy społeczności.

Moje zamierzenia koncentrują się na promowaniu wzajemnej tolerancji, wsparciu rozwoju młodych, pełnych pomysłów osób, tworzeniu warunków do integracji społecznej wszystkich grup wiekowych z równoczesnym podkreśleniem znaczenia aktywności fizycznej. Chcę także skupić się na wsparciu dla najbardziej potrzebujących i dbaniu o nasze wspólne środowisko.

Razem, jako społeczność, możemy stworzyć jeszcze lepszą rzeczywistość.

Marcin Kudasik

Nowotarżanin z dziada-pradziada. Regionalista, organizator imprez kulturalnych, reżyser, scenarzysta, scenograf,  autor przedstawień, promocji książek, wieczorów poezji, konkursów; juror, konferansjer, kierownik zespołu regionalnego „Śwarni”, radny miasta Nowego Targu w kadencji 2014-2018.

Wierzę w możliwość porozumienia i współpracy z każdym. Wiem, że tylko w ten sposób można realizować wszystko, co przynosi korzyść lokalnej społeczności. Uważam, że w wielu dziedzinach prostymi działaniami można wprowadzić sporo zmian. Wiele dobrego dla Nowego Targu można jeszcze zrobić. Moim celem jest wspieranie i realizacja działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Miasta. Deklaruję, że swoim doświadczeniem będę popierał wszystkie dobre pomysły dla Nowego Targu, bo najważniejszy jest Twój Nowy Targ, mój Nowy Targ, NASZE MIASTO. Zawsze będę działać z SERCEM dla Nowego Targu.

Agnieszka Futro

Jestem rodowitą nowotarżanką, mężatką i matką. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w zakresie zarządzania i marketingu oraz studia podyplomowe w zakresie podatków w zarządzaniu firmą.

Przez większość swojego życia zawodowego związana byłam z księgowością i finansami przedsiębiorstw, a obecnie pełnię funkcję Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu.

Jestem zaangażowana w działalność Caritas Parafii św. Katarzyny w Nowym Targu.

Jako radna chciałabym wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i skupić się na finansach miasta. Wierzę, że współpraca jest kluczem do sukcesu, a dzięki wspólnemu zaangażowaniu stworzymy lepszą przyszłość dla naszego miasta.

Ryszard Gruszka

Mam 54 lata, jestem żonaty i mam dorosłą córkę.

Od kilkunastu lat jestem dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, czyli słynnej ,Metalki”. Swoje wieloletnie doświadczenie w organizacji pracy szkoły, chciałbym wykorzystać na rzecz rozkwitu naszego pięknego miasta.

Uważam, że Nowy Targ ma ogromne możliwości rozwoju zarówno w dziedzinie turystyki, sportu, a przede wszystkim gospodarki – nie bez przyczyny nazywany jest Stolicą Podhala. Aby jednak miasto było naszym ulubionym miejscem do życia, pracy, odpoczynku, rozwijania zainteresowań, musimy zaangażować się w to wszyscy, jako mieszkańcy.

Dorota Mroszczak

Jestem rodowitą nowotarżanką ,mam dwoje dzieci. Zawodowo jestem związana z rodzinną firmą transportową, którą od wielu lat prowadzę wspólnie z mężem.

Bardzo chętnie udzielam się społecznie i angażuję w różnego rodzaju akcje charytatywne. Przez wiele lat działałam w szkolnych radach rodziców. Od 4 lat jestem kierowniczką kobiecej drużyny hokeja na lodzie –  MMKS Podhale Nowy Targ.

Jako radna, będę starała się pomagać rozwiązywać problemy mieszkańców i działać dla dobra naszego miasta. Obszary, które szczególnie chciałabym wesprzeć swoim doświadczeniem to działania na rzecz stworzenia jeszcze lepszych warunków dla lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie rozwoju sportu.

Sebastian Krauzowicz

Z dumą pełnię funkcję Szefa Kuchni restauracji będącej częścią Polskich Kolei Linowych oraz menadżera Kulinarnej Kadry Polski OSSKIC (Poland National Culinary Team & Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni).

Moją pasją jest tworzenie nowych miejsc na kulinarnej mapie Polski. W poczuciu mojego obowiązku zawsze było działanie na rzecz społeczeństwa i kultywowanie regionalnych tradycji. Dlatego moje zdobyte doświadczanie chciałbym przełożyć teraz do reprezentowania problemów, wyzwań i potrzeb mieszkańców naszego regionu.

Arkadiusz Pysz