Kandydaci Okręg 1

Grzegorz Luberda

Od urodzenia mieszkam na osiedlu Niwa, a od ponad 17 lat jako radny zaangażowany jestem w sprawy społeczne, a dzięki Waszemu wsparciu i doświadczeniu, które nabyłem w tym czasie, mogę zabiegać o dalszy rozwój naszego miasta, a w szczególności tej części Nowego Targu, w której mieszkamy. Przedstawiam krótkie sprawozdanie dotyczące działań podjętych w naszym rejonie w mijającej kadencji.

W obecnej kadencji Rady Miasta Nowy Targ pełnię funkcję Przewodniczącego Rady, organizując pracę całej Rady Miasta i reprezentując ją na zewnątrz. Biorę udział w pracach komisji finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju oraz komisji sportu, turystyki i promocji. Na Sesjach Rady w tej kadencji złożyłem ponad 40 pisemnych interpelacji, związanych głównie z rozbudową sieci kanalizacyjnej, gazowej, oświetlenia, remontu dróg, nazw ulic. Ponadto na bieżąco bezpośrednio do urzędu, zgłaszam problemy i uwagi mieszkańców.

Danuta Szokalska -Stefaniak

Jestem emerytowaną pielęgniarką, ale nadal aktywnie działam na rzecz społeczności.

Z wielką pasją angażuję się w prace społeczne dla dobra mieszkańców mojego miasta, gdyż dobro miasta i jego mieszkańców jest dla mnie sprawą priorytetową. Pełnię funkcję radnej miasta Nowy Targ już drugą kadencję i mogę pochwalić się pewnymi osiągnięciami w tej roli.

W nadchodzącej kadencji mam ambicję zrealizować marzenie mieszkańców mojej okolicy, jakim jest budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarny Dunajec, co jest również moim osobistym celem.

Bożena Groń

Jestem rodowitą nowotarżanką, absolwentką Liceum Ekonomicznego w Nowym Targu, starszym księgowym w Nadleśnictwie Nowy Targ.

Od 17 lat udzielam się społecznie w nowotarskim oddziale Związku Podhalan.
Zawodowo zajmuję się finansami i jestem dobra w tym, co robię.
Bliskie są mi sprawy dotyczące naszej “małej ojczyzny”, jej rozwoju, życia kulturalnego i społecznego.

Chcę popierać inicjatywy mające wpływ na rozwój miasta; ochronę środowiska, a zwłaszcza poprawę jakości powietrza, stan dróg i rozwój zaplecza turystycznego oraz rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poza zajęciami w szkole. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i zadbać o dobre finanse miasta.

Jakub Waligórski

Mam 66 lat, jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci. Jestem emerytowanym strażakiem zawodowym.

Od 2002 roku pełnię funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu. W latach 2014-2018 byłem radnym Rady Miasta

Nowy Targ, zajmując się wieloma palącymi sprawami dzielnicy Kowaniec, z którą jestem związany.

W kolejnej kadencji chcę zająć się przede wszystkim sprawami ekologii i walki o czyste powietrze. Będę zabiegać o dalszą gazyfikację i kanalizację kolejnych części miasta i osiedli.

Jestem otwarty na komunikację z mieszkańcami – moim zdaniem główną rolą radnego jest pomoc w rozwiązywaniu ważnych dla nich spraw.  Chcę pomagać mieszkańcom i reprezentować ich głos przy podejmowaniu decyzji, mających wpływ na rozwój naszego miasta.

Elżbieta Łabuz

 Pochodzę z Nowego Targu i jestem żoną i matką dwojga dzieci. Przez cztery dekady pracowałam w sądownictwie, gdzie przez trzydzieści lat zajmowałam stanowisko Kierownika Oddziału Administracyjnego.

Po przejściu na emeryturę w 2020 roku aktywnie zaangażowałam się w życie społeczne. Zostałam Prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, które pod moim kierownictwem zdobyło prestiżowy „Złoty Certyfikat”. Reprezentuję również seniorów jako Przewodnicząca Nowotarskiej Rady Seniorów i delegatka na Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów. Moje inicjatywy obejmują m.in. organizację bezpłatnych wycieczek i współpracę z Fundacją „Dunajec”.

Poza działalnością społeczną, moje zainteresowania to czytanie, jazda na rowerze oraz taniec w zespole „Wirujące Babki”. Jestem aktywna sportowo, szczególnie cenię hokej, siatkówkę i piesze wędrówki jako członek PTTK. Moją pasją jest również udział w filmach. Charakteryzuje mnie determinacja i zdolność motywowania ludzi do wspólnego dążenia do celu.

Krzysztof Trochimiuk

Jestem mężem i ojcem trójki dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe, jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej. Obecnie pracuję jako wykładowca Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Posiadam doświadczenie w pracy zespołowej, inicjacji wydarzeń i zarządzaniu projektami. Pełniłem funkcję prorektora na uczelni w Nowym Targu, gdzie wprowadziłem nowe kierunki studiów. Jako współzałożyciel Fundacji Serve the City Polska, wspieram osoby potrzebujące i promuję wolontariat, m.in. poprzez założenie Centrum Źródło, oferującego warsztaty i konwersacje w języku angielskim. Moje działania potwierdzają zaangażowanie społeczne.

Kinga Bryniarska

Jestem rodowitą nowotarżanką, absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydziale Politologii, specjalizacja: komunikacja społeczna.

Jestem mężatką, mamą dwójki dzieci.  Preferuję zdrowy tryb życia – lubię biegać, jeździć na rowerze na nartach, kocham wędrówki po górach. Od 2015 roku prowadzę własną działalność gospodarczą.

Moimi atutami są: umiejętność aktywnego słuchania, kreatywność, uczciwość i empatia.

Jeśli Państwo zaufacie mojej osobie, zrobię wszystko, by godnie reprezentować naszą społeczność i zmieniać na lepsze naszą mikro ojczyznę.

Mariusz Pawlikowski

Urodziłem się w Nowym Targu, gdzie zdobyłem wykształcenie średnie. Zawodowo zarządzam firmą oferującą profesjonalne środki czystości i pracuję w dziale obsługi Urzędu Miasta.

Jako syn, mąż i ojciec, priorytetem dla mnie jest zapewnienie solidnej przyszłości dla naszych rodzin. Moi rodzice nauczyli mnie wartości bycia dobrym dla innych, a moja żona jest moim największym wsparciem i inspiracją.

Razem z nią i naszym dzieckiem, urodzonym tutaj, dążymy do stworzenia bezpiecznego i rozwijającego się środowiska dla naszej wspólnoty. Wierzę w budowanie silnych rodzin jako fundamentu silnej wspólnoty mieszkańców.

Dlatego zależy mi na promowaniu inicjatyw pro-rodzinnych, wspierających zdrowy rozwój naszych dzieci.

Łukasz Brzostowski

Jesteście wspaniałą społecznością, czego doświadczyłem niejednokrotnie jako przedsiębiorca z osiemnastoletnim stażem.

Jak Państwu wiadomo, branża w której działam jest bardzo szczególna i niezwykle wymagająca.
Rzetelność, uczciwość, profesjonalizm i konsekwencja w działaniu – to priorytety, które zawsze towarzyszą mi w życiu.

Postanowiłem dołączyć do grona ludzi, którym leży na sercu interes naszej lokalnej społeczności – dlatego startuję w wyborach do Rady Miasta z komitetu KWW Nasze Miasto. Być wybranym przez Was i móc reprezentować mieszkańców naszego miasta – byłoby dla nie ogromnym zaszczytem.

Prywatnie jestem wielkim pasjonatem  zabytkowej motoryzacji, w szczególności motocykli, jak również miłośnikiem architektury i grafiki 3d.